Derfor bør du refinansiere forbrukslån

Fordelene med forbrukslån

Forbrukslån er først og fremst populære fordi de er enkle å skaffe seg. Kravene til søkeren er betydelig lavere enn for mange andre lånetyper, og man trenger heller ikke stille med sikkerhet for lånet. Dette sammen med det at det tar svært kort tid å få på plass et forbrukslån, normalt mellom 1 og 3 dager, gjør at mange griper muligheten når de ønsker seg noe ekstra eller får uforutsette utgifter. Dette er en fordel i den forstand at låneformen gir rask tilgang til penger. Men, det er med forbrukslån som med alle andre lån, alltid mulig å skaffe bedre renter gjennom refinansiering. e tips og råd hos disse dersom m med alle andre lån, alltid mulig er gratis, og ofte får man gode tips og råd hos disse dersom m

Rentene kan bli dyre

Nettopp fordi bankene ikke krever sikkerhet for et forbrukslån, og fordi kravene til inntekt er så pass lave, gir denne låneformen en økt risiko for bankene. Noen lånetakere velger rett og slett å misligholde lånene bevisst, mens andre setter seg i gjeldsproblemer som dermed fører til at bankene ikke får tilbake pengene sine. Bankene kompenserer for risikoen ved å blant annet øke renteinntektene.

I tillegg er det ikke til å komme bort fra at mange banker tjener meget gode penger på forbrukslån. De nominelle rentene er i beste fall rundt 6%-7% når dette skrives, og dermed høyere enn for eksempel på boliglån. Slike renter er heller ikke vanlige, mens 10%-12% er mer normalt for et forbrukslån av en viss størrelse. Summene er imidlertid mindre enn for boliglån og de fleste billån, og for de minste forbrukslån blir det lite hensiktsmessig å foreta en slik sammenligning. For å illustrere dette med et ekstremtilfelle; du kan få forbrukslån helt nede i et par tusen kroner. Hadde bankene gitt deg boliglånsrenter på et så lite lån, ville de kanskje tjent 10 kroner innen du betalte tilbake. Ingen kan drive bank på slikt grunnlag.

Refinansiering gir billigere lån

Idéen med refinansiering er å redusere utgiftene du har fra nåværende gjeld. Utgiftene består i hovedsak av rentekostnadene, mens gebyrkostnadene stort sett er de samme hos de fleste bankene. Disse rentene er flytende, og endrer seg i takt med markedskreftene og utlånsrenten fra Norges Bank. Det viktigste når det gjelder usikrede lån, er imidlertid at din kredittscore kan bli bedre med enkle grep.

Et forbrukslån som ble etablert for en tid tilbake siden, kan dermed ha rentebetingelser som var gunstige den gangen, men som enkelt kan forbedres i dag. Dette gjelder selvsagt ikke alltid, og er mest avhengig av at kredittscoren har forbedret seg. Er den det, vil det ofte lønne seg å innhente nye tilbud på lån til refinansiering, og bruke det til å innfri det gamle forbrukslånet. Dette gjelder spesielt om man har flere lån, og dermed samler disse for å også kutte ned på antallet gebyrer, i tillegg til å få lavere rentekostnader.

Slik fastsettes rentene på lån til refinansiering

Alle banker som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet, fastsetter rentetilbudet til hver kunde basert på en individuell vurdering. Derfor kan to personer som søker om akkurat samme lån fra samme bank, få helt ulike betingelser. Den avgjørende faktoren er hvilken kredittscore søkeren har. De med god score får som regel de beste rentetilbudene. Denne scoren er regnet ut på basis av en rekke faktorer, som søkerens betalingshistorikk, alder, bomønster, inntekt og gjeld. Samlet sier den noe om hvor stor risiko banken tar på å yte lån til søkeren. Lav risiko betyr bedre rentebetingelser. Søker du om lån til refinansiering, vil rentebetingelsene fastsettes på akkurat samme vis.

Forbedre kredittscore og rentebetingelser

Fordi rentene du tilbys er basert på kredittscoren din, vil betingelsesgrunnlaget endre seg over tid. Det er fullt mulig å både forverre og forbedre sin egen kredittscore. Lar du for eksempel konsekvent være å betale regninger i tide, vil dette få en negativ innvirkning på scoren din. For å få bedre renter på et lån til refinansiering, kan du gjøre det motsatte. Betaler du regningene i tide over lang tid, vil dette slå meget positivt ut på kredittscoren. Det samme inntreffer dersom du reduserer gjelden, og spesielt om du unngår kredittgjeld.

Unngå også å omregistrere adressen for ofte i Folkeregisteret. Kredittopplysningsselskapene anser at personer som er til stadig på flyttefot, er noe dårligere betaler enn de med stabilt bomønster. Det er også viktig å unngå å være involvert i lag, organisasjoner og selskap som sliter med betalingsevnen, gjennom eierskap eller styreverv. Et selskap som får gjentatte krav mot seg, eller rettslig inndrivning, vil ha dårlig kredittscore, noe som igjen påvirker din egen score dersom du er juridisk tilknyttet selskapet.

medlaner-bedre-betingelserMedlåner gir bedre betingelser

Et annet grep for å få bedre betingelser på lån til refinansiering, er å søke sammen med en annen person. Dette gir en bedret kredittverdighet, da bankene har to personers inntekt som sikkerhet for tilbakebetalingen. En medlåner med høy kredittscore, vil også gi positiv effekt på den samlede vurderingen, dersom den andre søkeren har lav score. Aberet med en medlåner er imidlertid at begge personer blir juridisk ansvarlige for lånet til refinansiering. For enslige personer er dette normalt ingen god løsning, da medlåneren kan bli økonomisk skadelidende dersom den som egentlig eier gjelden ikke evner å gjøre opp for det nye lånet. De fleste tilfeller der noen låner til refinansiering sammen med en annen, er når det dreier seg om ektefeller eller samboere. Man får også bedre betingelser dersom en kausjonist stiller med sikkerhet for refinansieringen, men dette er enda mer risikabelt (for kausjonisten) og bør unngås i de fleste tilfeller.

Hvordan finne beste lån til refinansiering

Det er med refinansiering som med alle andre lån; sammenlign så mange som mulig. Du kan begynne med denne nettsiden: refinansiere.net – finansiering av gjeld og forbrukslån. Å sende inn en søknad til en enkelt bank tar deg kun et par minutter. Bankene behandler som regel alle søknader om forbrukslån uten sikkerhet og lån til refinansiering med en gang de mottar dem, og svarer gjerne umiddelbart, eller i løpet av noen timer. Du kan også bruke en av de mange lånemeglerne som finnes på markedet. Flere av disse samarbeider med 10-12 banker, slik at den ene søknaden du sender inn, havner hos alle bankene lånemegleren representerer. Tjenestene til en lånemegler er gratis, og ofte får man gode tips og råd hos disse dersom man lurer på noe.

Author: Hannelores