Posted in Forbrukslån

Angrerett på forbrukslån

I Norge har forbrukerne svært gode rettigheter gjennom angrerettloven, noe som gjelder både ved kjøp av fysiske varer, men det mange ikke er klar over er at loven også gjelder for kjøp av finansielle tjenester, inkludert forbrukslån.

Det er ingen skam å angre seg og når det gjelder forbrukslån har det heldigvis heller ingen store økonomiske konsekvenser hvis man bestemmer seg for at man ikke ønsker å ta opp lånet likevel. Fra tidspunktet du har signert låneavtalen har du 14 dager på deg til å benytte deg av angreretten, hvilket betyr at du før denne perioden utløper bare kan kontakte banken og informere dem om at du ønsker å benytte angreretten.

Tilbud på lån er uforpliktende

Det er viktig å huske på at et lånetilbud fra banken er helt uforpliktende, du trenger ikke å informere banken i det hele tatt hvis du ikke ønsker å benytte deg av tilbudet. Det er først når du har signert lånebeviset at du blir juridisk bundet av låneavtalen og det er derfor også først da du trenger å benytte deg av angreretten hvis du vil gå fra avtalen.

Hvordan benytter man seg av angreretten på forbrukslån

Hvordan man går frem for å benytte seg av angreretten på et forbrukslån, avhenger av om man har fått lånet utbetalt eller ikke. Den eksakte prosedyren kan variere litt fra bank til bank, men alle norske finansinstitusjoner er lovpliktige til å klart og tydelig informere deg om din angrerett og hvordan du benytter denne, når avtalen inngås. I praksis skjer dette normalt ved at du får tilsendt et angrerettskjema på epost når låneavtalen er inngått, men om dette ikke har skjedd kan du få skjemaet tilsendt ved å kontakte banken.

Er lånet ennå ikke blitt utbetalt på tidspunktet du ønsker å gå fra avtalen, er saken enkel, det er bare å fylle ut angrerettskjemaet og sende det til banken. Siden mange banker er svært raske med å utbetale lånet når først låneavtalen er signert, kan det i tillegg lønne seg å ringe til banken og informere om at du ønsker å gå fra avtalen, slik at de får stoppet utbetalingen og du dermed slipper bryet med å overføre pengene tilbake til banken.

Har du allerede fått lånet utbetalt til din bankkonto er prosessen litt mer komplisert, men ikke vanskeligere enn at det er noe alle klarer. Det første du må gjøre er å fylle ut angrerettskjemaet og sende det til banken, slik at du informerer dem om at du ønsker å gå fra avtalen. Banken vil heretter kontakte deg med informasjon om hvilket kontonummer du skal betale pengene tilbake til. Fra du har fått nødvendige opplysninger om hvordan du returnerer lånebeløpet, har du 30 dager på deg til å overføre pengene tilbake til banken. Overholder du ikke denne tidsfristen vil du miste retten til å benytte deg av angreretten, og lånet vil fortsette å løpe. Banken har rett til å kreve deg den nominelle renten på lånet for de dagene du har pengene til rådighet på din konto, men dette dreier seg normalt ikke om mange kroner.